Trafik kazası tazminat ve hasar danışmanlığı

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

TRAFİK KAZALARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Danışmanlığı. Sağlık ve Tazminat Haklarınız İçin YANINIZDAYIZ!

Trafik kazası sonrası meydana gelebilecek yaralanmalar sonucu sakatlık, hastalık ve engel durumlarında profesyonel uzman kadromuz ile sizlere danışmanlık vermekteyiz.

Sık Sorulan Sorular

Kazada doğan zararların kazada kusuru olan karşı taraftan talep etmek akla ilk gelen çözüm olacaksa da kusurun karşı tarafta olmaması, karşı tarafın zararı karşılayacak ekonomik durumu olmaması ya da vefat etmesi durumunda mirasçısının da bulunmaması gibi çoğu zaman karşılaşılan durumlarda başvurulacak yer sigorta şirketleridir.

Zira ölümlü veya bir uzvun yitirilmesi sonucunu doğuran trafik kazalarında tazminat miktarı yüksek olabileceği için karşı tarafın bunu karşılaması çok zor olabilir. Bu sebeple sigorta şirketine karşı açılacak dava en isabetli sonuçları doğurabilir. Karayolları Trafik Kanunu Madde 97 “Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.” Hükmünü içermektedir.

Davanın açılacağı sigorta şirketi kazaya sebebiyet verenin trafik veya kasko poliçesini hazırlayan sigorta şirketi olabilir. Bu sigorta şirketleri bir birinden farklı şirketler ise her ikisine birlikten dava açılması da mümkündür.

Kaza tarihinden itibaren hesaplanmak üzere, vefat durumunda 10 yıl, yaralanma durumunda ise 8 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Evet vardır. Bedeni zararlar açısından zorunlu trafik sigortası poliçe limitlerine kadar olmak üzere, devletin Güvence Hesabı devreye girmektedir.

Evet alınabilir, Güvence Hesabına işlem yapılmaktadır.

Evet, konuyla alakalı uzman ekibimiz sizlere ve işlemleriniz de profesyonel destek sağlamaktadır.

Zorunlu Mali sorumluluk sigortası(trafik sigortası), sigorta ettirenin, üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamak üzere hem üçüncü kişileri hem de sigorta ettireni koruma amacıyla oluşturulmuş bir zarar sigortası türüdür. İşletenlerin KTK 85. maddesindeki sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortasını yapmaları zorunludur. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır.

Buna rağmen uygulamada bir çok araç kaçak olarak trafik sigortası bulunamadan trafiğe çıkmakta ve kazalara karışmaktadır. Kanun koyucu yasak olmasına rağmen trafikte seyreden bu araçların verdiği zararlardan dolayı üçüncü kişilerin zarar görmesi durumunda mağdur olmasını engellemek amacıyla güvence hesabını kurmuştur. Böylelikle kazaya sebebiyet veren tarafın trafik sigortası bulunmasa dahi güvence hesabından söz konusu kayıplarının tazminini talep edebilir.

Maddi ve manevi zararların tazmini için dava açmak için kanunda belirlenen süre mağdurun uğradığı zararı ve failini öğrendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Eğer tazminat davası açmaya yetkili olan kişi zararı veya faili öğrenmedi ise kazanın meydana geldiği tarihten itibaren her halükarda 10 yıl geçtikten sonra dava açma hakkı zaman aşımına uğrar. Bu süreler zararı verene karşı açılacak davanın süresidir. Eğer dava sigorta şirketine karşı açılacak ise bu süre 2 yıla uzayacaktır.

Ülkemizde sıklıkla yaşanan trafik kazaları sonrasında mağduriyet yaşayanların ve mağduriyete sebebiyet verenlerin trafik kazası tazminatı hakkında çok az bilgiye sahip olduğu veya hiç bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Trafik kazası tazminatı, mağdur olan sürücünün kazaya sebep olan sürücüye açtığı maddi veya manevi tazminat davasıdır. Mağdur sürücü, uğradığı zararın türüne göre maddi zararlar, bedeni zararlar veya sürücünün vefat durumunda yakınları üstelenmek üzere bu hallere yönelik olarak ilgili evrakları toplayıp sigorta şirketine başvurulması gereklidir. Tüm evrakların eksiksiz teslim edilmesinin akabinde 8 iş günü içinde tazminat mağdura veya ailesine tazminat ödemesi yapılır.

Tazminat hesaplama yapılırken birçok durum aynı anda değerlendirilir. Eğer kişi vefat durumunda vefat edenin yaşı, aylık kazancı ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi faktörler belirlendikten sonra öngörülen ömürleri hesaba katılır.

Eğer vefat eden yetişkin bir birey değil de bir çocuk ise ilerde ailesine destek olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak aile bireylerinin yaşı da hesaba katılarak gelecekte çocuktan alabilecekleri maddi destekten mahrum kalma durumu tazminat hesabında göz önünde bulundurulur.

Yaralanmalı trafik kazalarında, yaralanma sebebiyle harcanacak giderler, geçici iş göremezlik hali, tedavi süresi gibi faktörler hesaba dâhil edilir. Uzvu kaybetme ve felç olma gibi kalıcı hasarlı trafik kazalarında kayıplarının çalışma hayatlarına ne derece engel olduğu, yakınlarının bu durumdan maddi anlamda ne kadar etkileneceği ve kalıcı zarara uğrayan mağdurun psikolojik sağlık kaybı da göz önüne alınarak trafik kaza tazminatı miktarı belirlenir.

Söz konusu faktörler göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık olarak 225.000 TL’ye kadar trafik kazası tazminatı almak mümkündür.

Görüldüğü üzere trafik kazalarına yönelik talep edilen tazminatlar çok yüksek tutarlarda olabilir. Dâhil olduğunuz bir trafik kazasında maddi mağduriyet yaşamamak için trafik sigortanızı mutlaka yaptırmanız gereklidir. Mapfre Sigorta’ya başvurarak edineceğiniz trafik sigortası ile yaşayabileceğiniz her türlü trafik kazası durumunda mağdur olmaktan kurtulacaksınız.

Kaza sonrası olabilecek mağduriyet hak kayıplarının önüne geçmek için kaza ve kaza sonrası açılacak ve açılmış olan davalar veya dava ile haklarınızın kaybolmaması için ücretsiz danışmanlık veriyoruz.

Bize hemen danışabilirsiniz.