Hasar Değer Kaybı

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

Hasar Değer Kaybı

Aracınız ile geçirdiğiniz trafik kazasında arabacınıza kusurlu olarak zarar veren aracın trafik sigortası aracınızın artık hasarlı olduğunu kabul eder ve aracınızın kaybettiği değeri (değer kaybını) size ödemekle yükümlüdür.
Hasarlı aracınızın onarımı konusunda sigorta şirketleri hasar ödemelerini anlaşmalı servislere öder ve aracınızı en maliyetsiz şekilde tamir ettirir.

Ancak aracınızın bu kazadan dolayı değeri oldukça düşer. Bu tutarın tahsilatı karşı tarafın sigorta şirketinden talep edileceği için başvuru durumu hukuksal olarak takip edilmelidir.

Sigorta şirketleri yapılan başvuru sonucu değer kaybı tutarını ödemez ya da eksik ödeme ile yükümlüğünü yerine getirdiğini söyler. Hasarı belirlenmesinde Eksperlerin değerlendirmeleri çok önemlidir.

Sigorta şirketine bağlı eksperler, anlaşmalı servisler veya sigorta şirketleri gibi kişi veya şirketlerden ziyade bağımsız kurumlarla hesaplanan değer kaybı tutarları piyasadaki gerçek değer kaybını daha çok yansıtmaktadır.

Hesaplanan tutar üzerinden sigorta şirketinin hukuk servisi ile temasa geçilerek bedelin kısa sürede tahsilatı yapılmaktadır.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Değer kaybı aracınızın geçirmiş olduğu kaza sonrası ikinci el piyasa fiyatının düşmesidir. Kaza geçiren aracınız çok iyi şekilde onarıma tabi tutulsa dahi değerinde bir azalma olacaktır. Örneğin aracınızda motor kaputu, bagaj kapağı gibi parçalar orijinali ile yetkili servis tarafından değiştirilse dahi aracın değerinde azalma meydana gelmektedir.

Her kazadan sonra aracınızın değer kaybına uğramasının temel nedeni kazanın Tramer Kayıtları’na işlemesidir. Aracınızı satmak istediğinizde bu kaydı gören alıcılar kazaya karışmış bir aracı tercih etmeyecek, tercih etseler bile daha ucuza almak isteyeceklerdir. Ayrıca aracın parçasının değişmesi ve hatta en ufak bir boyama işlemi yapılması dahi aracın değerine olumsuz etki yapmaktadır.

Araç Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

 1. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemiş olmalı,
 2. Kaza tamamen sizin kusurunuzla gerçekleşmemeli (% 100 kusurlu olmamalısınız),
 3. Aracınızın yaşı 36’dan fazla olmamalı,
 4. Aracınız hurdaya çıkarılmış olmamalı.

Değer Kaybı Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Bu tür davalar, kazaya sebep olan tarafın kim olduğunun tespit edilmesinin ardından iki yıllık süre içerisinde açılabilir. Ancak kaza tarihinden itibaren 10 yıldan fazla süre geçtiyse, uğranılan zarar ve zararı veren kişi tespit edilememiş olsa dahi zamanaşımı süresi dolmuş olur. Kazanın oluş şekline bağlı olarak ceza kanunlarında daha uzun zamanaşımı süresi öngörülmüşse bu süreler dikkate alınır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Uğradığınız zararı kusuruyla kazaya neden olan araç sürücüsü veya onun aracının trafik sigortasını yapan şirketten talep edebilirsiniz. Değer kaybınızı alabilmek için sigorta tahkim komisyonuna başvurabileceğiniz gibi icra takibi yapmanız veya Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde dava açmanız mümkündür.

Sigorta Tahkim Komisyonu, Sigorta Hukuku alanında uzman olan hakemler aracılığıyla uyuşmazlıkları karara bağlayan bir merciidir. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar mahkeme kararı niteliğindedir. Sigorta tahkim komisyonunun 5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin kararları kesin niteliktedir. Bu miktarı geçen tutarlarda ise İtiraz Hakem Heyeti’ne başvurulabilmektedir. Sigorta Tahkim Heyeti’ne başvurmaksızın doğrudan icra takibi yapılması veya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılması da mümkündür.

Araç değer kaybı hesaplamasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Aracınızın marka ve modeli
 • Aracınızın üretim tarihi
 • Aracınızın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracınızın kaza anındaki kilometresi
 • Aracınızın kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
 • Aracınızın hasar geçmişi ve niteliği
 • Aracınızın boyanan / değişen parçaları

Dikkate alınarak hesaplanır.
Kimi kara araçları alanında çalışan eksperler ve kimi meslektaşlarımız araç değer kaybının hesaplanmasına yönelik olarak bir tablo veya exel paylaşsa da bu çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

Resmi Gazete’de 20 Mart 2020 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar yayınlanmıştır. Bu yeni düzenlemeye göre hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Değer kaybı başvurusu için;

Kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tespit tutanağı, hasar tespit tutanağı, araçların kaza sonrası çekilen, özellikle hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları, aracın ekspertiz raporu, araç ruhsatı, aracın tamir edildiği servisten alınan döküm ve faturalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Trafik Hasarı Anında Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Allianz’dan yaptırdığınız trafik sigortası kapsamında herhangi bir kazaya karışmanız halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Hasarınızı Belgeleyin: Kaza Tespit Tutanağı’nı doldurun veya zabıt tutturun.
 • Aracınızı Servise Götürün: Aracınızı Anlaşmalı Servislerinden birine veya dilediğiniz başka bir servise götürün.
 • Bizi Arayın: 0 531 507 92 00 numaralı Has Hasar Müşteri Hizmetleri’ni arayın ve sizlere yardımcı olalım.
 • Dosyanızı Takip Edin: Açılan hasar dosyanızın takibini, 0 531 507 92 00 numaralı Müşteri Hizmetleri’ni arayarak, Hasar Dosyası Görüntüleme linkini tıklayarak, yenilenen Online İşlemler Merkezi’nden sağlayabilirsiniz.

Trafik Sigortası Hasarları

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi zararların tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)

Hasar tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

 • Zarar gören araç ruhsat fotokopisi
 • Araç dışı maddi zararlarda hak sahipliğini gösteren resmi belge
 • Hasar fotoğrafları
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
 • Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL (01.05.2021’den itibaren 75.000,00 TL olarak revize edilmiştir) üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • İş ve Meslek Bilgisi

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Değer Kaybı Talebi

Gerçekleşen bir kaza sonrasında, mağdurun aracında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için talepte bulunulabilir. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

Trafik/Kasko maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmış olması halinde,

Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için sadece aşağıdaki evrak gereklidir;

 • Değer kaybı talep beyanı

Trafik maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmamış olması halinde,

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)

Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

 • Değer kaybı talep beyanı
 • Hasar Eksper Raporu örneği (Ekspersiz işlemse onarım faturası örneği)
 • Zarar gören araç ruhsat fotokopisi
 • Hasar fotoğrafları
 • Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
 • Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL (01.05.2021’den itibaren 75.000,00 TL olarak revize edilmiştir) üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • İş ve Meslek Bilgisi

Tüzel kişiliklerde;

 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Daimi Maluliyet ve Vefat ile Sonuçlanan Kazalarda

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.

Daimi Maluliyet Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
 • Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No
 • Kaza raporu
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

 • Talep yazısı
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Malul kalanın kazanın ardından ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş, ilk muayene bulgularını içerir adli rapor ve epikriz raporları

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL (01.05.2021’den itibaren 75.000,00 TL olarak revize edilmiştir) üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • İş ve Meslek Bilgisi

Vefat Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

 • Kaza raporu
 • Veraset ilamı
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
 • Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

 • Talep yazısı
 • Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
 • Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
 • Ölü muayene & otopsi tutanağı
 • Defin ruhsatı

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL (01.05.2021’den itibaren 75.000,00 TL olarak revize edilmiştir) üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
 • İş ve Meslek Bilgisi

TRAFİK KAZALARI DANIŞMANLIĞI

Trafik kazası karayolu üzerinde seyir halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya zararla sonuçlanmış olan olaylardır.

İŞ KAZALARI DANIŞMANLIĞI

İş kazası, sigortalı işçinin işverenin emri altında bulunduğu sırada gördüğü iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir olay nedeniyle zarar görmesidir.

ADLİ TIP RAPORLAMA

Maddi ve manevi tazminat durumlarının yanı sıra ceza hukuku ile ilgili sorunlar kişilerin karşısına çıkabilmektedir. Bu sorunların bir kısmı Adli Tıbbi sorunlardır.

PROFESYONELLİK

Sigorta Sigortacılık ve kasko işlemlerini büyük bir özenle yapmaktayız.
İşinde uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermekteyiz.

DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK VE GÜVEN

 • Mağdurlarımıza doğru bilgiler vererek tekrar mağdur olmamalarını sağlamaktayız.
 • Mağdurlara vermiş olduğumuz sözler ile yaptıklarımızın birbirleriyle çelişmemesini sağlamaktayız.
 • Mağdurlara karşılıklı güven ortamı yaratarak akıllarında soru işaretleri bırakmamaktayız.

TAKIM KADROMUZ

Çalışan personellerin birbirleriyle iyi iletişim sağlamaları , uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak Türkiye genelinde bulunan temsilcilerimiz ile planlı, düzenli vs. çalışarak bir bütün kadromuzun sadece mağdur olan insanlarımızın mağduriyetliğini gidermek amacını taşıdığını görmekteyiz.

Bize hemen danışabilirsiniz.