Hasar Değer Kaybı Dava Süreci Nasıl İşler?

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nda açılan davalarda Sigortacılık Kanunu gereği Sigorta Hakemleri önlerine gelen uyuşmazlığı 4 ayda sonuçlandırmak zorunda olduklarından röportörde geçen süre, tebligat ve icra işlemelerini de dahil edersek Sigorta Tahkim Komisyonu’nda davaların 6 ayda sonuçlanarak tahsilat işleminin de yapıldığını söyleyebiliriz.

Adli yargı teşkilatı içerisinde yer alan Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davaların ise yoğun iş yükü, bitmeyen usulü işlemler ve dosya yoğunluğu nedeniyle 1,5 – 2 yıla yakın bir sürede sonuçlanmaktadır.

1. Evrak Temini

Uyuşmazlığa konu olguyla ilgili evrakların temin edilerek bir araya getirilmesi.

2. Hukuki Tespit

Uyuşmazlığa konu olgudan kaynaklanan zararın ve sorumlusunun tespit edilmesi.

3. Hukuki İşlemler

Uyuşmazlığın çözümü için gerekli başvuruların yapılması ve hukuki işlemlerin yürütülmesi.

4. Tahsilat

Zararın tahsil edilerek uyuşmazlığın sonlandırılması.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Tablosu

Araç değer kaybı hesaplamasında aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

Aracınızın marka ve modeli
Aracınızın üretim tarihi
Aracınızın trafiğe çıkış tarihi
Aracınızın kaza anındaki kilometresi
Aracınızın kaza tarihi itibariyle muadillerinin ikinci el piyasasındaki rayiç değeri
Aracınızın hasar geçmişi ve niteliği
Aracınızın boyanan / değişen parçaları dikkate alınarak hesaplanır.

Bütün bu değişkenler çerçevesinde aracınızın değer kaybını hesaplatıp kusurlu olan tarafın sigortasından ya talep dilekçesi yazmak suretiyle ya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurarak ya da Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemelerine dava açarak talep edebilirsiniz.

Şahsi başvurularda sigorta şirketlerinin çeşitli nedenler sunarak ödeme yapmayı reddetme oranı oldukça yüksektir. Has Hasar olarak takip yetkimizi kullanarak süreci sonuna kadar izliyor, alabileceğiniz en yüksek değer kaybını tahsil edebilmeniz için gereklilikleri yerine getiriyoruz. “Araç değer kaybı alan var mı” diye daha fazla düşünmeden, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için bizi arayabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Tazminat Davası Şartları

Araç değer kaybı tazminatı talep edilebilmesi için bazı şartların varlığı aranır. Bunlar;

-Kaza sonrası araçta hasar meydana gelen kısımda daha önce bir değişim, onarım işlemi yapılmamış olmalıdır.

-Sigorta şirketine başvuru ve dava süreci iki yıllık zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır.

Değer Kaybı Bakımından Sigorta Teminatı Dışında Kalan Durumlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları Ek-1’e göre, şu durumların varlığı halinde araç değer kaybı sigorta teminatı kapsamı dışında kalır;

-Ufak bir onarım ile giderilebilecek lastik, hava yastığı, jant, kaporta, plastik aksam, cam, mekanik, elektronik hasarları,

-Aracın ana iskeletinde ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda hasar oluşması,

-Aracın kaza anındaki piyasa değerinin %25’ini aşan değer kaybı talepleri,

-Kaza tarihi ile ihbar tarihi arasında aracın mülkiyetinde değişiklik olduysa,

-Çekme ve hurda belgeli araçlar ile ilgili talepler,

-Kısa süreli kiralık araçlar, taksi, dolmuş gibi araçlar ile ilgili talepler.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Davasında Görevli Mahkeme Hangisidir?

Araç değer kaybı tazminat davası bakımından sigorta şirketi hasım gösterilecekse görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. Eğer karşı taraf tacir değilse ve sigorta şirketi hasım gösterilmeyecekse davanın asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekir. Eğer dava hem sigorta şirketine hem de aracın sürücüsüne ya da aracın sahibine açılacaksa görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesinde açılmalıdır.

Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Aracınız bir kazada hasara uğradıysa ister istemez ikinci el piyasasında değer kaybı yaşayacaktır ve bunun için de değer kaybı hesaplama işlemi yapılmalıdır. Alınıp satılırken kayıtlarda bulunan hasar durumuna göre aracınızın değeri düşecektir. Bununla ilgili olarak kusurlu tarafın sigorta şirketinden aracınızın değer kaybının tazminini isteyebilirsiniz.

Böyle bir talepte bulunabilmeniz için birtakım şartlar gerekmektedir. Bu şartlar çerçevesinde değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz ki buna göre değer kaybı hesaplama işlemi yapılır. Değer kaybı tazmini için Karşı tarafın kusuruyla orantılı olarak değer kaybı talep edilebilmekte. Önemli olan karşı tarafta yüzde elli de olsa kusur olmasıdır.

Değer kaybı hesaplama işlemini, Ekspertize Bilirkişi kurumuna yaptırabilirsiniz. Kazadan sonra değer kaybı talebinizi içeren bir dilekçe yazdığınız kusurlu tarafın sigorta şirketinden aldığınız ret yanıtına göre Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunabilirsiniz. Ancak isterseniz dava açma hakkına da sahipsiniz.

Bütün bu işlemleri Has Hasar olarak sizin adınıza gerçekleştiriyor ve değer kaybınızı 15 gün içerisinde tahsil etmenizi sağlıyoruz. Dava açtıysanız, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret mahkemeleri bilirkişi atayıp değer kaybı hesaplama talebinde bulunabilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama nasıl yapılır, araç değer kaybı başvuru şartları nelerdir gibi merak ettiğiniz konuları yazımızda bulabilirsiniz. Aracınız için değer kaybı talebinde bulunmak kanunların size tanıdığı bir haktır. Ancak bu hakkınızı kullanabilmeniz için de birtakım şartlar bulunmaktadır. Araç değer kaybı talep etmek isteyenlerin bilmesi gereken şeylerden biri de kimi durumlarda araç değer kaybı alınamayabiliyor olmasıdır.

Araç değer kaybı hesaplaması yapılamayan durumlar şöyle sıralanabilir;

Tek taraflı bir kaza olması durumunda araç değer kaybı istenemez
Yüzde yüz kusurlu taraflar araç değer kaybı isteyemezler
Araç hakkında pert kararı ve aracın tamirinin ekonomik olmayacağı raporu verildiyse araç değer kaybı istenemez
Aynı zamanda bir araç ikinci kere bir kazaya karışmışsa ve bir önceki hasarla aynı hasarlı almışsa araç değer kaybı istenemez.

Bize hemen danışabilirsiniz.