Ticari Kazanç / Kazanç Kaybı

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

TİCARİ KAZANÇ KAYBI NEDİR?

Araçlar doğrudan ticari amaçla ya da gelir getiren başka bir işte kullanılıyor ise, onarım süresince kullanılamamasından doğan zarar kazanç kaybıdır.

Örneğin ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs veya otobüs kaza yaptığı zaman aracın serviste onarıldığı süre boyunca geçen zamanda minibüs taşımacılık hizmet veremediği araç sahibinin işleri aksamakta ticari kazanç kaybı gündeme gelmektedir.

Bireysel müşterilerde olduğu gibi ticari araçların kaza durumunda sigorta firması tarafından ikame ticari araç verilmemektedir.

Bu sebeple ticari aracın çalışamadığı süre boyunca uğradığı kâr kaybı zararının karşı kusurlu olan karşı taraftan tahsili gerekmektedir.

Tüm ticari kazanç kaybı ödemelerinde zamanaşımı 2 yıldır.

Çift taraflı trafik kazalarında, aracı hasara uğrayan araç sahibi, aracın değer kaybını kusur oranınca karşı tarafın trafik sigortasından talep edebilmektedir. Araç değer kaybı aracın ikinci el piyasasında meydana gelen düşüş miktarını ifade eder. Kazanç kaybı ise değer kaybından farklıdır.

Kazanç kaybı, ticari amaçlarla kullanılan araçların kaza sonucu tamirde geçirdiği süre boyunca kullanılamaması veya işletilememesi sebebiyle yaşanan maddi kayıptır. (Ticari araçlar taksi, servis, otobüs, dolmuş vs.)

Ticari Kazanç Kaybı Sigortadan Talep Edilebilir mi?

Ticari kazanç kaybı karşı tarafın trafik sigortalarından talep edilemez. Ticari kazanç kaybı kazada kusuru bulunan diğer aracın ruhsat sahibinden veya sürücüsünden talep edilebilir. Kazada kusursuz olmak şart değildir. Kusurun tamamı ticari araç sahibinde olmadığı sürece talepte bulunulabilir.

Ticari Aracın Kazanç Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Açılan davada kaza ile ilgili tüm hasar dosyası, başta tamir süresini gösteren evrak ve kaza tespit tutanağı olmak üzere dava dilekçesine ek olarak sunulmalıdır. Mahkeme bilirkişiden veya gerekli görüldüğü takdirde ilgili meslek kuruluşlarından görüş sorabilir. Ticari kazanç kaybı belirlenirken zorunlu giderler kazanç kaybından düşülmek zorundadır.

Örneğin yakıt parası gibi zorunlu giderler düşülerek kazanç kaybı miktarı tespit edilmelidir. Aksi takdirde ticari kazanç kaybına uğrayan kişi için sebepsiz zenginleşme hükümleri devreye girecektir.

“Davacı vekili dava dilekçesi ile, aracı tamir süresince çalıştırılmaması nedeniyle uğradıkları kazançkaybını da talep etmiş, bilirkişi aracın serviste kaldığı süreyi esas alarak 27 gün çalışamadığını kabul etmiş ve 2.700.000.000TL kazanç kaybı belirlemiştir. Ancak kazanç kaybı belirlenirken, davacının aracını çalıştırmaması nedeniyle zorunlu giderleri olan yakıt ve amortisman vs. masrafları yapmadığı dikkate alınarak bu miktarın mahsubu ile net kazanç kaybının tespit edilmesi gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; bilirkişiden bu hususta ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.” (Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2006/5225 Esas, 2006/8352 Karar)

Araç değer kaybı ve ticari kazanç kaybı ile ilgili avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Bize hemen danışabilirsiniz.