Red Hasar Dosyaları

Hizmetlerimizle, zarar gören vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlıyoruz.

Red Hasar Ödemesi Nedir?

Karışmış olduğunuz trafik kazasında gerçekleşen hasar tazminatını ödemekle yükümlü olan Sigorta Şirketi belirli sebepler ileri sürerek Hasar Ödemesi Talebini reddedebilmektedir.

Burada ödeme yükümlüsü sizin Kasko şirketiniz olabileceği gibi, size kusurlu olarak çarpan aracın Trafik Sigortası da olabilir.

Her iki durumda da talebinizin reddedilme sebebi doğru değil ise hasar tazminatının ödenmesi için hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Sigorta şirketi öncelikle hasarın gerçek olup olmadığını araştırır. Beyan edilenler ile gerçekleşen hasar arasında uyumsuzluk olduğu kanaatine varır ise hasar ödemesini yapmaktan kaçınmaktadır.

Kazada kusurlu olan tarafın araç hasarı trafik sigortası tarafından değil, varsa kendi kaskosu tarafından giderilmektedir. Fakat, kimi zaman sigorta şirketleri bazı gerekçeler sunarak bu kapsamdaki hasar ödemesi dosyalarını reddetmektedir.

Bir trafik kazası sonrasında aracınızda hasar oluşmuş olabilir. Kazada ki kusur durumuna göre sizin veya karşı tarafın zorunlu trafik sigortası kapsamında aracınızın hasarı zorunlu trafik sigortası kapsamında onarılmaktadır. Kusurlu tarafın aracının onarımı zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılanmamaktadır. Bu aracın kaskosu varsa ancak kaskosu tarafından yaptırılabilmektedir.

Çeşitli nedenlerle sigorta şirketleri zaman zaman zorunlu trafik sigortası, kasko veya iş yeri sigortası kapsamında ki hasar ödemelerini karşılamamaktadır. Buna sebep olarak çeşitli argümanlar ortaya koyabilmektedir.

Bu durumda eğer ortaya konan argümanların yerinde olmadığını düşünüyorsanız red hasar ödemelerine başvurabilirsiniz. Red hasar ödemeleri direkt olarak Sigorta Tahkim Komisyonuna yapıldığı için bireysel başvuru yapılamamaktadır. Ancak bir avukat aracılığıyla yapılabilmektedir.

Tüm red hasar süreçlerinizi profesyonel ekibimiz, uzman kadromuz ve alanında en iyisi konumunda ki hukuk departmanımız aracılığıyla kolaylıkla yapabilirsiniz.

SİGORTA RET VERDİ NE DEMEKTİR?

Sigorta reddi, trafik kazası sonucu oluşan hasar için, sigorta şirketinin ödeme yapmayı kabul etmemesi durumudur. Hasar tazminatını ödemeyi, Sigorta ve Kasko şirketleri bazı gerekçeler sunarak reddedebiliyorlar.

HANGİ DURUMLARDA SİGORTA RED VEREBİLİR?

Trafik kazası sonucu oluşan hasarın veya oluş şeklinin teminat kapsamı dışında olması ve olayın oluş şeklinde şüphe olması durumlarında sigorta ret verebilir.

SİGORTA REDDİ HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Hasar dosya durumu red ne demek?

Trafik kazası sonucu hasarlı araç için açılan hasar dosyasının sigorta şirketi tarafından kabul edilmemesi ve bunun sonucu olarak hasar ödemesinin yapılmaması durumudur.

 

Hasar dosya durumu red ne demek?

Sigorta şirketi değer kaybını ödemeyi reddediyor, ne yapmalıyız?

Kasko paramı ödemiyor ne yapmalıyım?

Kaskonun parayı ödemeyi reddetmesi durumunda sigorta tahkim komisyonuna veya ticaret mahkemesine dava açarak adli süreç başlatılır.

Trafik sigortası orijinal parça vermiyor, ne yapmalıyım?

Zorunlu trafik sigortası genel şartlarına göre hasarlı aracın onarımında öncelik kullanılan parçanın orijinal olması şartıdır. Sigorta şirketinin bu hususu yerine getirmemesi durumunda sigorta tahkim komisyonuna ya da ticaret mahkemesine dava açarak adli süreç başlatılır.

Mal sahibinin onayı, orijinal parçanın piyasada olmaması / üretiminin olmaması ve hasarlı olan parçanın orijinal olmaması durumlarında eşdeğer parça kullanılabilir.

İyi niyet kuralına aykırı şekilde sigortalıya tazminat ödemeyi geciktiren sigorta şirketine ne kadar ceza verilir?

Sigortacılık Kanunu madde 32(3)’ye göre sigorta şirketleri iyi niyet kuralına aykırı olarak sigortalıya tazminat ödemeyi geciktiremez. Bunun aksi hareket edenler aynı kanun madde 35(27)’ye göre üç yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Red Sebepleri Nelerdir?

Sigorta şirketi öncelikle hasarın gerçek olup olmadığını araştırır. Beyan edilenler ile gerçekleşen hasar arasında uyumsuzluk olduğu kanaatine varır ise hasar ödemesini yapmaktan kaçınmaktadır.
Sigorta şirketlerinin red sebepleri genellikle;

Kaza ile araçta meydana gelen hasarın uyumsuz olması.

Kaza anında kaza yerinin yeterince fotoğrafla kanıtlanamamış olması.

Kaza yaptığını beyan eden sürücünün değiştirilmiş olabileceği (alkollü sürücü veya ehliyetsiz sürücü vb. gibi).

Kazanın karayollarında meydana gelmediğinden ödeme yükümlülüğünün olmadığı iddia etmesi.

Beyanlı Kasko hasarlarında beyan edilen şekilde gerçekleşecek kaza talep edilen şekilde bir hasar oluşmayacağının söylenmesi.

Sürücünün ehliyetinin olmaması veya sürücünün alkollü olması ve buna benzer başka sebeplerdir.

Red Edilen Hasar İle İlgili Haklarınız Nelerdir?

Sigorta şirketi hasarı tamamen reddedebileceği gibi bir kısmını da reddedebilir. Örneğin: 3 araçlı bir kazada Aracın hem ön hem de arkadan hasar alması durumunda, aracınıza arkadan çarpan aracın size vermiş olduğu hasarı kabul ederken, aynı olayda aracınızın öndeki araca çarpmasının mümkün olamayacağını ileri sürerek ön hasarını reddedebilir.

Her durumda bağımsız eksper ve/veya şirketten hasar ve ekspertiz raporu alarak kazada hasar tazminatı alma hakkınızın bulunduğunu tespit ettirip hasar tazminatının ödenmesi için hukuki yollara başvurabilirsiniz.
Daimi Maluliyet ve Vefat ile Sonuçlanan Kazalarda
Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.

Daimi Maluliyet Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No
Kaza raporu
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Talep yazısı

Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri

Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Malul kalanın kazanın ardından ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş, ilk muayene bulgularını içerir adli rapor ve epikriz raporları

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;
Gerçek kişilerde;
Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

Vefat Durumunda Gerekli Evraklar
Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;
Kaza raporu
Veraset ilamı
Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri

Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;
Talep yazısı
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
Ölü muayene & otopsi tutanağı
Defin ruhsatı

MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Talep yazısı

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

SİGORTANIZIN HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ÖDEMEDİĞİ ZARARLARINIZI NASIL TAHSİL EDEBİLİRSİNİZ?

Sigorta şirketleri tarafından haksız olarak ödenmeyen (sigorta reddi) zararlarınızı yasal yollara başvurarak tahsil edebiliriz.

YANGIN SİGORTASI

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin ev, işyeri, depo ve fabrikanızdaki sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alınır.

HIRSIZLIK SİGORTASI

Hırsızlık Sigortası; Hırsızlığa karşı bir sigorta ürünüdür. Sigortalı adreste bulunan eşyalarınızın sigorta poliçesinde belirtilen şekilde yapılacak olunan hırsızlık veya hırsızlık teşebbüsü nedeni ile oluşabilecek maddi zararlara karşı sigortalıya güvence verir.

NAKLİYAT SİGORTASI

Nakliyat Emtia Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.

MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI

İşletmenizde kullandığınız sigortalı makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik bir sebeple meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır. Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortası ile sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES)

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları hırsızlık, yanma, yıkılma vs. durumlara karşı güvence altına alır. Bu durumda bina teminatı ile içerisindeki her tür sabit tesisat da sigorta kapsamına girer.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Deprem kuşağında ve sürekli risk altında bulunan ülkemizdeki yapıları depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, tüm binalar için gerekli olmasının yanı sıra devlet tarafından yaptırılması şart koşulan bir sigorta türüdür.

HAYAT SİGORTASI

Hayat sigortası, yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini maddi olarak güvence altına alır. Yıllık hayat sigortası yaptırmak geride kalan en değerli varlığınız olan ailenizin yaşam standardının devam etmesini sağlar.

SEYAHAT SİGORTASI

Seyahat sigortası, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek trafik kazaları, yolculuk iptalleri veya uçak seferinin gecikmesi gibi çeşitli risklere karşı güvence sağlar. Böylece, çeşitli seyahat risklerinden mali durumunuzun etkilenmemesini sağlayabilirsiniz.

Bize hemen danışabilirsiniz.